Miksi valita ulkopuolinen asiantuntijayritys?

Yrityksen turvallisuus on verrattavissa ihmisen selkään. Kun kaikki on kunnossa sitä ei tule edes ajatelleeksi. Jos mikä tahansa osa on pielessä, se voi pahimmillaan lamauttaa kaiken muun toiminnan.

 

Toiminta-alueena turvallisuussektori on todella laaja, ei ole olemassa sellaista henkilöä, joka hallitsisi kokonaisturvallisuuden kaikki osa-alueet täydellisesti. Mikä siis avuksi, kun halutaan varmistua että kaikki on kunnossa?


Peilaus sisään

Ulkopuolinen asiantuntijayritys tuo pöytään tuoreen näkökulman, turvallisuusalaan keskittyneen asiantuntemuksen sekä tarvittavan kontaktiverkoston. Ammattitaitoinen asiantuntijayritys syventyy asiakkaan tilanteeseen, tarpeisiin ja toiveisiin. Näin syntyy kokonaiskuva tilanteesta, jonka pohjalta luodaan suunnitelma turvallisuuden kehittämiseksi.


Riskeistä hallintaan

Huolellisesti tehty ja dokumentoitu riskikartoitus ja auditointi antaa pohjan turvallisuussuunnitelmalle. Suunnitelmallinen turvallisuuden kehittäminen puolestaan turvaa liiketoimintaa sekä mahdollistaa myöskin kustannuksien ennakoimisen.

 

Asiakas voi suunnitelman pohjalta käyttää kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivia järjestelmätoimittajia tai huoltoliikkeitä, tinkimättä laatu- tai turvallisuustasosta. Toimitukset perustuvat ennakolta tehtyyn dokumentointiin.

 

Hyvin suunniteltu ja toimiva kiinteistöturvallisuuden kokonaisuus ei ole kuluerä vaan se on liiketoiminnan mahdollistava investointi, joka parhaimmillaan tuottaa rahan arvoista tietoa liiketoiminnan kehittämiseen.


Jatkuvuutta liiketoimintaan

Turvallisuuden ylläpitäminen vaatii sen jatkuvaa kehittämistä suunnitelmallisesti. Ennakkoon tehty suunnitelma turvallisuusjärjestelmien elinkaaren ylläpitämiseksi ehkäisee taloudellisia yllätyksiä ja varmistaa turvallisuustason säilymisen ja kehittymisen.

 

Turvallisuusjärjestelmät kehittyvät tällä hetkellä vauhdilla, mikä asettaa korkeat vaatimukset niiden ylläpidolle. Käytön aikainen dokumentointi sekä suunnitellut ylläpitopäivitykset takaavat järjestelmien pitkän käyttöiän.


Autamme sinua keskittymään ydinosaamiseesi. Ole yhteydessä ja kerromme lisää.