Tietosuojaseloste

Käsittelemme henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain siinä laajuudessa kuin on kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaisesti tarpeen. 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta antaa:

Petri Saalimo   
+358 405450173
myynti@dynsec.fi


Tietosuojaseloste_DynSecOy.pdf