Hyvinvointitietoa ei osata hyödyntää hoitotyössä. Järjestelmät keräävät tietoa, mutta hyödyntäminen vaatii suunnitelmallista kouluttamista.

Lue lisää